HDWEBSOFT (40)

Dịch vụ 51-150
403 Nguyen Thai Binh Tan Binh Ho Chi Minh

LALALALALA (nothing)  

Offer công ty này ổn ko các bác, thấy nghe lương thấp là vô , thấp là nhiêu vậy