HDWEBSOFT (45)

Dịch vụ 51-150
403 Nguyen Thai Binh Tan Binh Ho Chi Minh

Fake thật (Gốc chuối)  

Làm ở đây mới đầu sẽ có cảm giác bị áp lực vì hay phải làm những việc mới lạ. Nhưng quen dần thì thấy rất thoải mái, vì các leader mentor nhiệt tình và không đánh đố và bỏ rơi dev.