HDWEBSOFT (45)

Dịch vụ 51-150
403 Nguyen Thai Binh Tan Binh Ho Chi Minh

Phản đối cách làm việc của Leader QC (QC)  

Leader team QC, tên chính xác là Như. Nên biết sửa sai từ ý kiến của mọi người, sống có đạo đức chút để mọi người còn tôn trọng. Xin lỗi vì mình nói thẳng: "khóc cc chứ khóc".