HDWEBSOFT (40)

Dịch vụ 51-150
403 Nguyen Thai Binh Tan Binh Ho Chi Minh

Fake thật (Bọ cạp)  

Mình ấn tượng với cách hỏi phỏng vấn ở đây. Không màu mè hoa lá, không hàn lâm học sĩ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nó bắt ứng viên phải vận dụng các kỹ năng của lập trình viên để giải quyết đc vấn đề.