HAPODIGITAL (43)

Outsource

Ẩn danh  

Gửi những đứa vào seeding văn mẫu tẩy trắng, thằng phong trả cho chúng mày bao nhiêu để làm trò này ? Có đáng để tụi mày lừa dối, phát bánh vẽ cho những người lao động hiền lành khác không ? Có gì nói nấy nha, bớt phông bạt