HAPODIGITAL (43)

Outsource

Ẩn danh  

Lúc mới vào thấy cty trầm quá, còn nghĩ chắc đây là cty hướng nội ko phù hợp với mình rồi, nhưng làm 1 thời gian thấy toàn người hướng ngoại ko à, sếp còn thân thiện nữa chứ, hòa tan luôn rồi,