HAPODIGITAL (43)

Outsource

Ẩn danh  

mặc dù cty không có quá nhiều hoạt động sôi nổi, nma sếp cực kỳ tâm lý, thỉnh thoảng sẽ mời các team đi ăn để lấy sức làm việc tiếp :))))