HAPODIGITAL (43)

Outsource

Ẩn danh  

đi làm chill ác lun mà, cứ vừa làm vừa buôn dưa lê, thỉnh thoảng còn không biết có đang làm việc ko nữa, sếp Phong tôi còn ngồi tâm sự cùng, thỉnh thoảng còn mời các team đi ăn nữa