HAPODIGITAL (43)

Outsource

Ẩn danh  

Lúc mình mới vào thì được phổ biến hết về chế độ, lương với chính sách các thứ rõ ràng, nên lúc vào làm không lăn tăn gì cả, thỉnh thoảng đạt kpi còn được thưởng thêm nữa