HAPODIGITAL (43)

Outsource

Ẩn danh  

Được cái sếp Phong tôi ko bao giờ dí kpi lun nha, nên đi làm như đi chơi, mặc dù việc có hơi nhiều thật nhưng cứ vừa làm vừa chill hoyy