HAPODIGITAL (43)

Outsource

Ẩn danh  

Không bít sao nhiều đánh giá xấu thế, nhưng hôm trước tôi mới pvan thấy a Phong pvan rất chuyên nghiệp và thoải mái mà, ko làm tôi bị ngột ngạt như mấy cty khác