HansenCX (11)

Sản phẩm 1-50
98 98 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward District 2 Ho Chi Minh

Manual Tester (nhan vien)  

Cho hỏi có ai phỏng vấn Manual Tester ở đây chưa, cho em xin tí xíu kinh nghiệm ạ.