Hai Nam Switchboards Manufacture (4)

Sản phẩm 151-300
Ho Chi Minh

Vô danh (Nhân viên)  

Công ty nợ bảo hiểm, có bảo hiểm nhưng không thể đi khám, bảo đi khám mang hóa đơn về thanh toán thì bắt lỗi này nọ. Chế độ lương bổng kém, không bao giờ đề cập đến chuyện tăng lương. Xem thường nhân viên, không tôn trọng nhân viên. TÓM LẠI LÀ CHẾ ĐỘ KÉM

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like