Hai Nam Switchboards Manufacture (4)

Sản phẩm 151-300
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev quèn)  

Vấn đề bảo hiểm, lúc tuyển dụng bảo là bảo hiểm đầy đủ nhưng không, nghỉ việc hơn nửa năm vẫn chưa giải quyết xong bảo hiểm, thiếu bảo hiểm nên đi khám đâu có xài được bảo hiểm đâu