Hai Nam Switchboards Manufacture (4)

Sản phẩm 151-300
Ho Chi Minh

Haizzz (Nhân viên)  

Thực lòng là bức xúc đối với con người Nhân sự không làm được bổn phận, chức trách của mình.
Là nửa năm rồi mà bảo hiểm không chốt cho mình, nhắn tin thì seen không rep. Chỉ biết đổ lỗi quanh co.
Nếu bạn nào apply mà gặp nhân sự là một ông tên Văn (chải chuốt che đi sự xấu xa của mình) và chị tên My Na ( ngây thơ vô số tội) thì xin hãy vắt chân lên chán để suy nghĩ trước khi đến làm nhé.
Thân.