Hachinet Vietnam (1)

Dịch vụ 1-50
82 Dich Vong Hau Cau Giay Ha Noi

CODE Dạo (DEV JAVA)  

Công ty mới nên chưa có cơ sở vật chất và văn phòng không đẹp
Không khí văn phòng thân thiện và vui vẻ
Được cái trẻ và cực kỳ năng động