H.I.S. Sông Hàn Việt Nam (1)

Sản phẩm 301-500
233 M floor, Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Chưa gặp 1 công ty Nhật nào mà quy trình tuyển dụng thiếu chuyên nghiệp như vậy

Ẩn danh đã   14 ngày trước

thiếu chuyên nghiệp ntn vậy bạn ?