Groove Technology (29)

Dịch vụ 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

AA (Matt)  

người thân thiện

hieu.le đã   2 tháng trước

Đây đúng là Matt director của cty nè mọi người...
Đang học tiếng Việt nên comment phản ánh rất đúng...thực trạng :D :D :D :D
Dễ thương ko mọi người =]]]

Chúa Trời đã   2 tháng trước

Ờ người comment này thân thiên vãi =]]