Groove Technology (18)

Dịch vụ 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

Chan (Chưa có)  

Em đang muốn đăng kí làm intern ở đây. Không biết có anh chị nào đang làm ở trong thì ở vòng 2 Coding Challenge + vòng 3 PV là làm những gì vậy ạ? Em đang muốn theo tester mà chưa biết gì cả thì có vào được không?

DEV đã   5 tháng trước

techical skill, iq skill