Groove Technology (29)

Dịch vụ 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

Chan (Chưa có)  

Em đang muốn đăng kí làm intern ở đây. Không biết có anh chị nào đang làm ở trong thì ở vòng 2 Coding Challenge + vòng 3 PV là làm những gì vậy ạ? Em đang muốn theo tester mà chưa biết gì cả thì có vào được không?

DEV đã   Một năm trước

techical skill, iq skill

Phù Du đã đề nghị xóa ❌   3 tháng trước

Bạn chưa vào công ty người ta mà đánh giá 2 sao?. Công ty không đáng phải nhận 2 sao từ bạn.