Groove Technology (18)

Dịch vụ 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev )  

Lương - chế độ tốt. Sếp tổng tốt trừ mấy ông bà cầm quyền người VN. Quan liêu, cậy quyền.