Groove Technology (29)

Dịch vụ 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

fake (mmmmm)  

thằng nào muốn an nhàn làm việc theo kiểu việt nam thì vào đây (quan liêu, gia đình, bè cánh,...)