Groove Technology (29)

Dịch vụ 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

Người được phỏng vấn  

Công ty tào lao vãi. ông phỏng vấn cứ ngồi search google và hỏi. giống như ngồi với chatbot