Green Speed (3)

Sản phẩm 51-150
Ho Chi Minh

Nhân (Ứng viên)  

Công ty uy tín chất lượng nha!!!

Ẩn danh  

cty ma, lấy cmt người khác khai khống thuế, mất dạy

anti MTP (culi)  

tuyển dụng thoi vụ cho lazada shopee mà lương còn thấp hơn mặt bằng chung, ăn tiền quá đáng lắm luôn, làm lâu dài mà không được coi trọng chỉ biết tuyển rồi để đó, làm sml. Y chang cung ứng MTP, nó còn tệ hơn.

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like