GoSell (589)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Nhận xét về chế độ, chính sách, môi trường chứ đừng bôi nhọ và công kích cá nhân! Nhỏ nhen lắm! Không công ty nào muốn nhận người như vậy đâu!