GoSell (589)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Hân (Nhân viên lâu năm)  

Văn hóa của người Việt Nam là thấy cái xấu thì bù lu bù loa, lan truyền bàn tán, thấy cái tốt thì lại im lặng. Các bạn đang có ý định ứng tuyển vào đây thì t cũng khuyên luôn là nếu bạn thật sự mong muốn được phát triển, đủ nhiệt huyết và chịu được áp lực, thì đây là môi trường tuyệt vời cho các bạn