GoSell (1098)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Ẩn danh (CSKH)  

Nhân viên CSKH ở đây phải thạo hết 4 kĩ năng TA mới được lương cứng 10tr/tháng, chưa bonus thưởng