GoSell (589)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

lao công (Dev quèn)  

Đi ngang qua chưa biết như nào nhưng mà thấy đại đa số vào review 5* k cần biết ntn nhưng nội dung giống nhau là tôi phải thả 1* r các bạn ạ =))

Người qua đường Ất đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Tôi cũng vô thả 1 cái hahaha =)) Nhìn là biết HR được trả tiền để hàng ngày vô review 5 sao rồi đó