GoSell (1098)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Cong ty này rất xàm lìn mong anh em đừng dại gì bước vào hay dùng sản phẩm cua nó

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

sản phẩm người ta xài đầy ra đấy có bị làm sao đâu?

Ẩn danh đã   4 tháng trước

CEO cho mày buscu à mà nịnh nó nhiều thế? Làm vậy không thấy nhục à?

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   24 ngày trước

Xàm chỗ nào bạn?

Ẩn danh đã   24 ngày trước

Công ty người ta đang phát triển tốt mà tự nhiên trù ẻo

Ẩn danh đã   24 ngày trước

Sản phẩm của công ty được chính phủ ủng hộ nha bạn

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Cái này cũng khó và tranh luận cũng khó biết ai đúng ai sai