Go2Joy (23)

Sản phẩm 1-50
District 5, Ho Chi Minh

Cò (Cò)  

Công ty nghe đâu sắp phá sản rồi. Đang cắt giảm nhân sự, chuẩn bị đuổi cổ cả đống đứa.

Bảo Bình đã   9 tháng trước

Nói xạo vậy ko thấy có lỗi với bản thân hay ngượng miệng hả bạn. Mình đang làm ở đây, tháng 1 sắp tới còn nhận thưởng nữa, ở đâu ra phá sản vậy "người đẹp mà nói lời ko đẹp"?