Go2Joy (7)

Sản phẩm 1-50
District 5, Ho Chi Minh

Cò (Cò)  

Công ty nghe đâu sắp phá sản rồi. Đang cắt giảm nhân sự, chuẩn bị đuổi cổ cả đống đứa.

Bảo Bình đã   Một tháng trước

Nói xạo vậy ko thấy có lỗi với bản thân hay ngượng miệng hả bạn. Mình đang làm ở đây, tháng 1 sắp tới còn nhận thưởng nữa, ở đâu ra phá sản vậy "người đẹp mà nói lời ko đẹp"?