Go2Joy (7)

Sản phẩm 1-50
District 5, Ho Chi Minh

Đã nghỉ (Làm công ăn lương)  

1. Lương rất thấp
2. Làm việc thiếu chuyên nghiệp
3. Kỹ thuật kém ( cả team thời gian fix bug 90% , dev mới 10%)
4. Quy trình rõ ràng không có
5. Con người thiếu hòa đồng đoàn kết
6. Vợ sếp là má thiên hạ thích là đuổi ghét là đuổi

no name đã   2 năm trước

Công ty gia đình hả thím, thấy quảng cáo tưởng startup triệu đô hàn quốc nhỉ. Định xin vào thử mà thôi xin khiếu.