Go2Joy (43)

Sản phẩm 1-50
District 5, Ho Chi Minh

Đã nghỉ (Làm công ăn lương)  

1. Lương rất thấp
2. Làm việc thiếu chuyên nghiệp
3. Kỹ thuật kém ( cả team thời gian fix bug 90% , dev mới 10%)
4. Quy trình rõ ràng không có
5. Con người thiếu hòa đồng đoàn kết
6. Vợ sếp là má thiên hạ thích là đuổi ghét là đuổi

no name đã   3 năm trước

Công ty gia đình hả thím, thấy quảng cáo tưởng startup triệu đô hàn quốc nhỉ. Định xin vào thử mà thôi xin khiếu.

chuối chiên ko đến nỗi vàng đã   5 tháng trước

- Lương thấp là bao nhiêu bạn? rồi bạn có vô làm ko? Nghe nói bà vợ ông sếp đi làm ở Công ty khác rồi mà. Chắc ko đến nỗi vì thân mà diệt ngoài đâu