Go2Joy (7)

Sản phẩm 1-50
District 5, Ho Chi Minh

No name  

Phỏng vấn cả tháng không thấy phản hồi, hỏi đáp qua lại thấy người pv cũng không có nhiều kinh nghiệm.