Global CyberSoft (64)

Dịch vụ 301-500
3 Quang Trung Software City District 12 Ho Chi Minh

Người ra đi  

Môi trường công ty khá thoải mái, lương nhận trước lễ nên khá happy.

Review lên lương/bonus kết quả có khá chậm.

Nói chung nếu cảm thấy ổn với mức lương của mình thì làm việc ở đây khá sướng và tự do