Global CyberSoft (64)

Dịch vụ 301-500
3 Quang Trung Software City District 12 Ho Chi Minh

HR xạo lồng (Dev)  

Tụi HR bên này dẻo miệng lắm nha. Dm nó học trường nào ra, chảnh choẹ, hứa ngon ngọt đến khi deeo thấy kết quả cho nó là nó trở mặt.