Global CyberSoft (64)

Dịch vụ 301-500
3 Quang Trung Software City District 12 Ho Chi Minh

Bức xúc (dev)  

Công ty nhu c*c, PM điếm thúi. từ lúc vào giờ cu chuyen project 1-2 tháng 1 lần thì làm đéo gì có logwork. Làm tạch KPI hết, đéo biết tăng lương được kh