Global CyberSoft (64)

Dịch vụ 301-500
3 Quang Trung Software City District 12 Ho Chi Minh

Anyone  

Các bạn GCS năm nay tăng lương bao nhiêu z ta? Có đc vài trăm ngàn nữa không?