GKIM Viet Nam (3)

Sản phẩm 1-50
293 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Ứng viên  

Đi phỏng vấn thì hỏi một đống, ứng viên hỏi lại cũng không trả lời được. Email thông báo kết quả phỏng vấn cũng chẳng có. Cty nhỏ, không tôn trọng ứng viên.

Yolo (Ứng viên)  

Ứng viên đi pvan, hỏi quá trời hỏi, cuối cùng 2 tuần chả thấy trả lời trả vốn gì luôn. Nói chung kiếm dc chỗ mình nghĩ là tốt hơn rồi, nhưng HR nên xem lại nhé, nhận hay k nhận cũng báo với ứng viên 1 tiếng. Phép lịch sự tối thiểu. 1 vài thông tin qua cuộc pv thì biết là cty dạng gia đình, staff nhỏ, ngoài BT hơi xa.

Ẩn danh  

Phỏng vấn cho đã xong cũng chả buồn thông báo kết quả đậu rớt ra sao. Mình nghĩ là mình rớt và may mắn là đã rớt vì nếu có đậu thì cũng chỉ phí công sức làm cho công ty không biết tạo ấn tượng tốt, tạo cảm giác có tôn trọng ứng viên.