GK Corporation (11)

Sản phẩm 51-150
96 Nguyễn Khánh Toàn Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (quèn)  

Phỏng vấn deal lương xong mất hút, hr thiếu chuyên nghiệp => có thể cty cũng thiếu tính chuyên nghiệp