GK Corporation (2)

Sản phẩm 51-150
96 Nguyễn Khánh Toàn Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh  

Đừng bao giờ làm việc ở công ty này.Toàn mang tiếng tuyển thực tập sinh để bóc lột sinh viên đang đi học/ mới ra trường chưa có kinh nghiệm.Thực tập mà công việc làm không khác gì nhân viên chính thức, over time, khối lượng công việc rất nhiều, lương thì bèo

Ẩn danh  

Hr làm việc k chuyên nghiệp, ceo vắt chanh bỏ vỏ