Giao Hàng Tiết Kiệm (44)

Sản phẩm 1000+
55 K2, Cầu Diễn Nam Tu Liem Ha Noi

hỏi não (đầu)  

Tên cty nói lên tất cả rồi, "Tiết kiệm" nà cty sách. Nát đừng có hỏi

Hehe đã   3 tháng trước

:D bạn làm bộ phận nào mà nói vậy nhỉ ? Xin tý info để comment thêm tính thuyết phục chứ