GAPO (26)

Sản phẩm 51-150
Thanh Xuan, Ha Noi

Stakeholder (CxO)  

Thằng CTO mày nên cút khỏi công ty càng sớm. Không đúng ý là mày đi chê bai, chửi bới hống hách khắp mọi nơi để gây war. Mày dọa nghỉ, công ty đành tăng cho mày gấp đôi lương, Được vài hôm mày lại dở quẻ với đồng nghiệp. BGĐ ko thêt chịu nổi mày nữa rồi.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

NĐT đã   2 tháng trước

thằng CTO chó đẻ này có cái bài là đi đến công ty nào nó cũng cầm source code và server riêng, chỉ cần có biến bất lợi cái là nó dọa tung source code ra với tắt server của công ty. Gapo cẩn thận nhé nó cũng đang nắm code với server.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

dev quèn đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Nói cứ gọi là chuẩn không cần chỉnh

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like