GAPO (26)

Sản phẩm 51-150
Thanh Xuan, Ha Noi

Dev Quèn  

Công ty trẻ, các team máu chiến. Ông CTO hơi lý thuyết, lúc nào cũng thả mấy cái link đọc được bắt mọi người làm theo trong khi lại đéo biết diễn giải, trái ý thì dỗi. Phải cái mình đọc được mới là nhất :)) anh em vào thì tránh tranh luận nhé.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like