GAPO (29)

Sản phẩm 51-150
Thanh Xuan, Ha Noi

Nhakhongso-Phokhongten (Code đơ)  

Môi trường trẻ, hiền lành không drama
Anh CTO trầm tính ít nói mà giỏi vcl,
Hơi chíu khọ vs màn đi làm lúc 8h30 =))
Giá mà dc thoải mái thì tốt