FPT Software (959)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

No name (Không có chức)  

Không nên vào, công ty bóc lột sức lao động. Mình ở BU thì như "cái chợ".

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like