FPT Software (958)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Ẩn danh (k có)  

mọi người cho e hỏi là khi fresher 3 tháng thì có đk chuyển về địa điểm khác Hòa Lạc k mn .