FPT Software (958)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Vui vẻ (Dev quèn)  

mấy nữ HR ở FPT Soft dễ thương quá trời

DEV quèn đã   19 ngày trước

rồi làm gì ăn nè?