FPT Software (1043)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev quèn)  

Công ty lừa nhân viên vào làm từ đầu buổi phỏng vấn đến khi out ra khỏi công ty. Làm ăn như vậy thì còn ai dám nộp đơn vào công ty nữa. Nghĩ cách làm ăn lâu dài đi công ty. Các bạn nên tránh xa công ty kẻo bị lừa.