FPT Software (800)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Dev (Dev quèn)  

Mới nghỉ fsoft trong tgian thử việc thì có xin quay lại đc ko các bác?