FPT Software (800)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Đầu to  

Các anh chị đi Onsite ở FSOFT cho e xin tí thông tin đi ạ

Dev2 đã   11 ngày trước

Làm onsite khi bạn chuẩn bị đủ về ngoại ngữ và tinh thần

Linh đã   11 ngày trước

Onsite sẽ có 1 số hỗ trợ từ Công ty bạn nhé, còn chi tiết thì khi làm sẽ rõ