FPT Software (958)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

KTV Quèn  

Tiếng Anh ở FSoft có yêu cầu cao không các bác? Em muốn làm dự án với khách Âu thì yêu cầu ntn?