FPT Software (958)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Chu choa...chiều hôm trước đi vào CircleK đối diện FPT mua đồ gặp một bạn nam đẹp zai vãi chấy, nhìn hao hao giống HyunBin, rm thấy đeo thẻ nhân viên FPT. Ở FPT có nhiều người đẹp trai thế không các anh chị, để em xin vào thoát ế với. Chài ai, giờ vẫn nhớ hình ảnh người đó, lại còn đeo kính nữa chứ

stop đã   3 tháng trước

thằng nào bệnh đến mức ẩn danh lên đây tự nâng bi mình vậy !!!

Tr Nguyen đã   3 tháng trước

Đẹp trai thế chắc không phải fpt đâu e gái, hoặc chắc không phải làm IT đâu vì thực tế làm gì có ai đẹp trai như lời e nói

Anh Dp đã   3 tháng trước

Có phải em đang nói anh không, chính là anh đây

Phượng NV đã   3 tháng trước

Ông trên nhận vơ à, theo thời gian kia thì người đó là tôi nhé, ngày nào tôi chẳng sang circlek mua cafe =))))